• Al onze deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen met een éénmalige franchise van € 25 per schadegeval. Voor meer info, gelieve wat te doen bij een ongeval te raadplegen. 
  • Een annulatie met terugbetaling (min 10 euro administratiekosten) kan met een medische attest. Dit attest dient bezorgd te worden aan het secretariaat ten laatste 7 dagen na het einde van de SPOVA-activiteit. 
  • Bij een annulatie zonder medisch attest ten laatste 14 dagen voor aanvang van de activiteit, kan het reeds betaalde bedrag (min 10 euro administratiekosten) wel aangewend worden voor de volgende inschrijving.